Postcode uitgelicht: 6222BM

2020-10-08 - 3 minuten

Het voormalige dorp Limmel, in het Limburgs ‘Lummel’ is een woonwijk van Maastricht. Limmel begon als een nederzetting met een paar honderd inwoners, voornamelijk boeren. Vanaf eind 19e eeuw ontwikkelde Limmel tot een echte arbeiderswijk. Wanneer je de bevolking nu onder de loep zou nemen, maken studenten hier een groot deel van uit. Waarom?

1

Geschiedenis

Er is weinig bekend over het ontstaan van de nederzetting Limmel, Leumel, Loumel, Lemeloe, Lemal, Limale of Limmail. In het jaar 12 voor Christus bezetten de Romeinen Nederland tot aan de Rijn. De Romeinen stichtten steden en legden tussen deze steden verbindingswegen aan. In de Middeleeuwen was er sprake van ‘Lemeloe’, een gebied ten noordoosten van Maastricht. Dit was langs één van de aangelegde wegen. In de 11e eeuw was Limmel al een zelfstandige R.K. parochie. In de eeuwen hierna is Limmel, met daarbij het kasteel van Limmel, door vele volken bezet geweest. Rond 1840 telde het dorp 370 inwoners. Dit waren vooral boeren. Dit veranderde toen er in eind 19e, begin 20e eeuw zich een aantal bedrijven rondom Limmel vestigden. De Zinkwitfabriek, glasfabriek Stella, vloertegelfabriek Rema, Sphinx Tegels en porselein en wandtegelfabriek Mosa gaven met nog meer andere bedrijven werk aan ruim 2000 arbeiders. Het dorp telde in die tijd dan ook een veerigtal cafés.

Tot het jaar 1920 maakte Limmel deel uit van de Gemeente Meerssen, maar werd in dat jaar geannexeerd door Maastricht. In deze tijd kwam een volledige koppeling tot stand tussen Limmel en Maastricht middels de Fr. Romanusweg en de Dolmansstraat. Tevens werd er een aanvang gemaakt met de aanleg van het Julianakanaal. Toen in de dertiger jaren het Julianakanaal, de sluis Limmel en de stuw van Borgharen gerealiseerd waren, was de wateroverlast waar Limmel tot die tijd vaak mee te kampen had tot een minimum terug gebracht. (Wigo, 1996)


Kasteel Bethlehem

Eerder spraken we over het kasteel van Limmel. We spreken nu van het zelfde kasteel, maar onder een andere naam: Kasteel Bethlehem.

Het Kasteel van Limmel, toen een omgrachte toren, was een groot leen van Valkenburg. In 1284 werd het ingenomen door Jan I, Hertog van Brabant, die in oorlog was met Walram de Rosse van Valkenburg. Sinds die tijd zetelden er de leenmannen van de Hertogen van Brabant. Begin 14e eeuw was het in bezit van het geslacht van Limmel. In het begin van de 16e eeuw ging het Kasteel met hoeve over in handen van de ridders van de Duitse orde (Balie Biesen), die het tot aan de Franse Revolutie behielden. Rond 1651 werd het Kasteel voor het eerst Bethlehem genoemd, een naam die het goed heeft behouden. (Wigo, 1996)

Limmel, en daarbij het kasteel, heeft ook de Tweede Wereldoorlog moeten doorstaan. Het kasteel werd gebruikt als onderkomen van de Nationale Jeugdstorm. Daarna is het in gebruikt geweest door een filmmaatschappij. Op het moment heeft het kasteel een hele andere functie. In 2010 opende in het kasteel namelijk het ‘Teaching Hotel Château Bethlehem’.


Bibliografie

  1. http://www.wigosite.nl/Homepagina.htm
  2. https://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=634