Postcode uitgelicht: 4941XD

2020-04-22 - 3 minuten

Raamsdonksveer is een plaats in de gemeente Geertruidenberg, in de provincie Noord-Brabant. Het dorp ligt aan de oostzijde van de rivier de Donge, grenzende aan het Nationaal Park de Biesbosch, en telt ruim 12 duizend inwoners.

1

Geschiedenis

In 1213 verleent Graaf Willem I stadsrechten aan ‘Sint Geertruidenberg’. In de late middeleeuwen was de stad een belangrijk handelscentrum waar edelen hun belangen behartigden. De grenzen van Raamsdonksveer en Raamsdonk gaan terug naar een middeleeuwse parochie, waarvan de naam ‘Dunc’ uit 1273 dateert. In de loop van de tijd tekenden zich twee kernen af: Raamsdonk ontwikkelde zich als landbouwdorp, waar Raamsdonkveer (het ‘Veer’) zich ontwikkelde als vissersdorp.

Door de aanleg van de straatweg Parijs-Amsterdam onder Napoleon, begin negentiende eeuw, kwam Raamsdonkveer opnieuw tot bloei. In die tijd telde het dorp al 1800 inwoners.

De postcode 4941XD ligt in de wijk Sandoel. Sandoel wordt ook geschreven als: Sandoele, Santdoel en Zandoel. Waarbij Sant = oeverzand, zand tegenover water. Doel = grens (greppel) tussen twee stukken land.

In het Fèrs Volkslied voor frate Hubertinus wordt ’t ouwe Sandoel beschreven, bestaande uit vele straatjes en steegjes:

‘k Zie zo gère al die huskes
in die stegskes klèn en kroem.
Joenges meej die houtre kloempe
kleppre es nen echte troem.

Halverwege de twintigste eeuw wordt ’t ouwe Sandoel afgebroken.

Watersnoodramp

Met vele andere dorpen en steden werd Raamsdonksveer zwaar getroffen in de Watersnoodramp van 1953. Vanuit Raamsdonksveer vonden evacuaties plaats van de bewoners met amfibievoertuigen, waarvan de schrikbarende beelden de hele wereld overgingen. Nederland kreeg na de ramp, via het Nederlandse Rode Kruis honderden bouwpakketten voor woningen vanuit de hele wereld. Noorwegen schonk er 326, één daarvan werd geplaatst in Sandoel. In 2014 werd deze ‘Geschenkwoning’ verplaatste naar het Nederlands Openlucht museum. Op 15 april 2014 is door de ambassadeur van Noorwegen het huis definitief geopend in het museum.

Flora & Fauna

De gemeente Geertruidenberg ligt op enkele kilometers afstand van het Nationaal Park de Biesbosch: een zeer waterrijk natuur- en recreatiegebied in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het Nationaal Park bestaat uit een aantal rivieren eilanden en zand- en slikplaten. De Biesbosch is uniek in de wereld omdat er relatief grote getijverschillen voorkomen in zoetwater gebied.

In het oorspronkelijke zoetwatergetijdengebied ontstonden rond de elfde eeuw woongemeenschappen op de oeverwallen en donken. In de eeuwen erna werden delen ontgonnen door het aanleggen van dijken, maar vele overstromingen en rampen volgenden door slecht dijk onderhoud.

In de Biesbosch komt een veelvoud aan dieren voor, zo kan je er Schotse hooglanders, Konikpaarden en waterbuffels vinden. In 1988 zijn 42 bevers uitgezet in de Biesbosch, deze populatie neemt langzaam toe. Ook werden er in 2011 voor het eerst zeearenden gespot en in 2016 is er ook een visarend gezien.