Postcode uitgelicht: 4041EM

2020-11-25 - 3 minuten

Kesteren, een dorpje in de gemeente Neder-Betuwe, telt zo’n 6.425 inwoners. Het karakteristieke dorpje ligt middenin de Betuwe, wat voor veel mensen een unieke kans geeft om eens lekker een stuk te wandelen om ondertussen van de prachtige natuur te genieten. Kesteren lijkt klein, maar maakte nog voor het begin van de jaartelling deel uit van het Romeinse Rijk.

1

Geschiedenis

Nog voor het begin van de jaartelling kwamen de Romeinen in het gebied wat nu Kesteren heet. Ze maakten van de Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk.

Er werden Castra en Castella (wachttorens en forten) aan de oever van de rivier opgetrokken. De plaatsnaam Kesteren is van zo’n – nog niet gelokaliseerde – Castra afgeleid. Wel werd in de jaren zeventig van de 20e eeuw een Romeins grafveld op de Prinsenhof in Kesteren gevonden. Zo omstreeks het jaar 270 trokken de Romeinen zich terug naar het zuiden. Gedurende de daaropvolgende eeuwen is het Betuwse gebied bijna geheel ontvolkt. (Van Ingen, sd)

Het castellum, een ander woord voor Castra, werd uit onderzoeken gebouwd voor het jaar 40. Kesteren brengt dus net als veel andere Nederlandse plaatsen veel historie met zich mee.

Het gebied rondom Kesteren kent vele kastelen. Helaas heeft Kesteren zelf nooit een kasteel gehad. Wel staat in het dorp al eeuwenlang het ambtshuis.

Dit was de plaats waar de Neder-Betuwse ambtsjonkers sedert eeuwen hun halfjaarlijkse vergaderingen hielden. Hier werd onder leiding van de ambtman, de hoogste ambtenaar van het ambt, recht gesproken. Aanvankelijk gebeurde dit onder een grote boom, later werd een bestaande herberg als ambtshuis aangewezen. Deze halfjaarlijkse rechtzittingen waren een waar genoegen voor de jonkers en er werden op zo’n dag grote hoeveelheden drank en voedsel genuttigd. (Gemeente Neder-Betuwe, sd)

Kesteren is sinds 1300 al gericht op de agrarische sector. In die tijd begon Kesteren (en regio) rond al met de aanleg van dijken, waardoor bewoning en landbouw eenvoudiger samen konden werken. Daarna begon het werk in de landbouw steeds meer toe te nemen, maar door de harde klei werd het de boeren niet gemakkelijk gemaakt. Tot op heden is de fruitteelt steeds meer tot zijn recht gekomen en bestaat de landbouw in Kesteren ook hoofdzakelijk uit boomkwekerijen en dergelijke.


Natuur & Recreatie

In Kesteren en in haar omgeving is er genoeg te beleven. Neem bijvoorbeeld het bekende Ouwehands dierenpark. Het park is namelijk 10 minuten verwijderd van Kesteren. Het is een prachtig dierenpark met talrijke soorten dieren in natuurgetrouwe habitat. Het grote berenbos is hier een voorbeeld van. De bezoekers kunnen via een lange loopbrug als het ware door het bos lopen.

In Het Berenbos krijgen bruine beren, die vroeger mishandeld zijn of moesten optreden in circussen of theaters, weer een onbezorgd leven. Ze genieten van een twee hectare groot bosperceel met onder andere een waterval, een vijver en ruim voldoende schuilmogelijkheden. (Ouwehands Dierenpark, sd)


Bibliografie

  1. https://www.nederbetuwe.nl/gemeente/bezoek_Neder_Betuwe/Over_Neder_Betuwe
  2. https://www.ouwehand.nl/nl/ontdekken/bruine-beer
  3. https://www.nederbetuwe.nl/gemeente/bezoek_Neder_Betuwe/Over_Neder_Betuwe/Geschiedenis/Kastelen_in_Neder_Betuwe

  4.