Postcode uitgelicht: 3355SJ

2020-10-29 - 3 minuten

Papendrecht, een typisch dijkdorp in onze mooie provincie Zuid-Holland, vierde in 2005 haar 900-jarig bestaan. Toch gaat de geschiedenis van de bewoning van dit gebied al verder terug. Een typisch dijkdorp zijn, heeft voordelen en nadelen. Het wonen langs een rivier is gunstig voor handel en werk, maar het water kan ook heel onvoorspelbaar zijn.

1

Geschiedenis

Vele honderden jaren geleden, werd het gebied rondom Papendrecht al bewoond. Dit moerassige gebied wordt de Alblasserwaard genoemd en is gelegen tussen de rivieren de Lek, Merwede en de Noord. Tijdens de Romeinse tijd vestigden de bewoners zich op hoger gelegen zandduinen, ook wel donken genoemd. Rond het jaar 250 raakte de streek ontvolkt. Dit was een gevolg van de vele overstromingen. Pas rond het jaar 1000 vestigden zich hier weer mensen. In het jaar 1105 wordt de nederzetting Papendrecht voor het eerst genoemd in een officieel document.

In de dertiende eeuw begon men met het ontginnen en droogleggen van het moeras- en veengebied rondom Papendrecht. Na 1277 toen de dijken werden aangelegd ontstond er het dorp Papendrecht. De dijken dienden om het dorp te beschermen tegen de overstromingen. Hoewel de dijken enige bescherming boden, werd Papendrecht in latere eeuwen nog vaak getroffen door watersnoodrampen. Tot aan het begin van de negentiende eeuw, toen er betere technieken kwamen om het land te beschermen, werd de Alblasserwaard wel 32 maal getroffen door overstromingen. De laatste overstroming was in 1953 toen de dijk bij de Noordhoek doorbrak. (Papendrechtverrast, sd)

Papendrecht is een typisch dijkdorp. De oorspronkelijke bewoners vestigden zich langs de rivier de Merwede. Rivieren waren niet alleen belangrijk voor vervoer, ook de vissen in de rivier zorgden voor volle buiken en geld in de portemonnee. Echter had het wonen aan een rivier ook een keerzijde. Door de vele overstromingen moest de bevolking van Papendrecht veel tegenslagen ondergaan. Ze waren dan ook behoorlijk arm. Papendrechters worden dan ook wel ‘erwtenpellers’ genoemd. Om bij te verdienen verbouwden en pelden ze erwten die ze dan weer verkochten in Dordrecht. Wat wel een groot voordeel van het typische dijkdorp was, was dat door de voortdurende strijd tegen het water, de inwoners gespecialiseerd waren in het bewerken van de dijken. Tot 1816 was het dorp in het bezit van adellijke families. Hierna kwam er een gemeentebestuur, wat er voor zorgde dat Papendrecht zicht verder begon te ontwikkelen. In de jaren zestig is Papendrecht flink uitgebreid.


Jan Pieter Bos

Eén van de misschien wel bekendste Papendrechter, is Jan Pieter Bos. Hij leefde van 1891 tot en met 2002. Een oplettende lezer, heeft door dat meneer Bos, inderdaad, 111 jaar oud is geworden. Jan Pieter Bos is namelijk de oudste Nederlandse man ooit. Hij werd in juli 1891 in Papendrecht geboren. Tot zijn 70e is hij actief geweest op de binnenvaart.

"Zelfs het laatste half jaar verkeerde hij nog in goede gezondheid en hij was tot het moment dat hij overleed helder van geest", aldus zijn zoon J. Bos. (ANP, 2002)


Bibliografie

  1. https://www.papendrechtverrast.nl/papendrecht/
  2. http://www.verhalenbank.nl/items/show/45804
  3. https://www.nu.nl/algemeen/88852/oudste-man-van-nederland-overleden.html