Postcode uitgelicht: 3069BA

2020-05-07 - 2 minuten

Postcode 3069BA beslaat een deel van de Anatole Franceplaats in Ommoord, Rotterdam. Het is gelegen in het meest noordoostelijke stadsdeel van Rotterdam: Prins Alexander. Vernoemd naar de derde zoon van Willem III.

1

Geschiedenis

De laatste ijstijd heeft een veenmoeras aangevoerd die vanaf de Middeleeuwen al werd ontgonnen en ingepolderd. In de achttiende en negentiende eeuw werd het veen afgegraven ten behoeve van de turfwinning. Op 26 oktober 1866 werd de eerste steen gelegd van het bovengemaal in Kralingseveer door de vijftienjarige Prins Alexander. Na de steenlegging kreeg het gemaal de naam van de prins. De drooglegging gebeurde tussen 1866 en 1874, waarbij ongeveer 2660 hectare werd drooggemaakt. Er was in die tijd veel discussie over de manier van droogleggen, uiteindelijk werd de polder op dezelfde manier drooggelegd als de Haarlemmermeer, met stoombemaling als voorgesteld door J.A. Beyerinck, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat.De polder die door, onder andere, dit gemaal drooggelegd is, werd later de Prins Alexander polder genoemd. Na de drooglegging werd de polder ingenomen door boeren en tuinders. Na de tweede wereldoorlog ontstond een grote woningnood, waardoor een grote behoefte aan uitbreidingsgebied van Rotterdam ontstond. Hierbij ontstond Prins Alexander als stadsdeel van Rotterdam.

De Anatole Franceplaats is vernoemd naar de Franse schrijver Anatole France (1844 - 1924), die in 1921 de Nobelprijs voor Literatuur kreeg.

Prins Alexander van Oranje-Nassau (1851-1884) was de derde zoon van koning Willem III. Vanaf het overlijden van zijn broer werd Alexander kroonprins. Hij werd echter nooit koning omdat zijn vader hem overleefde. Alexander overleefd op 32 jarige leeftijd, in 1884, door de vlektyfus.

Demografie

Het stadsdeel Prins Alexander telt ongeveer 95.000 inwoners en is het meest oostelijke stadsdeel van Rotterdam, met wijken als: Het Lage Land, Kralingseveer, Nesselande, Ommoord, Oosterflank, Prinsenland, 's-Gravenland en Zevenkamp. In het gebied zijn nog altijd de restanten van de eerdere bewoners van de polder terug te vinden, zo is in de wijk Ommoord een uitgaansgelegenheid gevestigd in een voormalige boerderij en is er in Alexandrium III een woning uit die tijd ondergebracht.

Kunst en cultuur

In samenwerking met Rotterdam en Cultuurscouts, een onderdeel van stichting Cultuur Concreet, stimuleert Prins Alexander inwoners en kunstenaars om zowel grote als kleine ideeën op het gebied van cultuur of kunst te verwezenlijken. De initiatieven variëren van spectaculaire kunstwerken en lichtontwerpen in het centrum, tot knusse huiskamerconcerten.