Postcode uitgelicht: 3034CA

2020-06-03 - 3 minuten

Rotterdam dankt zijn naam aan een dam in de rivier de Rotte. Deze havenstad gelegen in de provincie Zuid-Holland wordt bewoond door meer dan 580 duizend mensen. Hoe komt het dat Rotterdam een bakermat is geworden voor vernieuwende architectuur, waaronder de Erasmusbrug, de Kubuswoningen en een groot aantal wolkenkrabbers?

1

Geschiedenis

Sinds de negende eeuw lag op de plaats van het huidige stadscentrum de nederzetting Rotta. De rivier de Rotte stroomde langs de stad. In de twaalfde eeuw werd dit helaas fataal voor Rotta. Door overstromingen van de rivier werd de plek onbewoonbaar. De inwoners bouwden rond 1260 een dam in de rivier. Een dam in de Rotte, ‘Rotterdam’.  Langzaamaan ontstond er weer een nederzetting rond de dam. In het begin leefden de mensen van de visserij. Al snel werd het ook een handelsplaats en ontstonden de eerste havens.

Nu bijna 680 jaar geleden kreeg Rotterdam stadsrechten. Twintig jaar later werd er ook een stadsmuur gebouwd. De havens waren nog steeds erg belangrijk. Aan het eind van de 16e eeuw liet Johan van Oldenbarnevelt, die van 1576 tot 1586 raadpensionaris van de stad was, de Rotterdamse haven verder uitbouwen, waarmee de grondslag werd gelegd voor de belangrijke plaats die deze stad zich in de zeehandel zou verwerven. De stad groeide, maar groeide steeds niet verder buiten de stadsgrenzen. Pas na de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872 gebeurde dit wel.


Bombardement

14 Mei 1940, een dag die niemand zal vergeten. Duitse troepen lopen vast bij de Maasbrug in Rotterdam. Hier baalt het Duitse leger flink van. De strijd om Nederland duurt namelijk al vier dagen en dat is veel langer dan verwacht. Vanwege de strategische haven moet Rotterdam hoe dan ook veroverd worden. Het Duitse leger stelt daarom een ultimatum: als Nederland zich niet op tijd overgeeft, wordt Rotterdam gebombardeerd. Deze onderhandelingen zijn in volle gang als er bombardementsvliegtuigen boven Rotterdam verschijnen. Het Duitse leger vuurt rode lichtkogels af om de vliegtuigen om te laten keren. De 57 vliegtuigen zien deze kogels niet en bombarderen de Rotterdamse binnenstad.

In Rotterdam was luchtalarm gegeven. Vele mensen vluchtten een schuilkelder in, gingen plat op straat liggen of drukten zich tegen de gevels van grote gebouwen. In een kwartier tijd vielen 158 bommen van 250 kg en 1150 bommen van 50 kg neer op de stad. De schade was enorm. Verbindingen vielen uit, huizen vlogen in brand. De brand breidde zich zo snel uit dat het gehele hart van de stad in puin kwam te liggen. (Vermeer, 2003)

Nadat de historische binnenstad grotendeels was verwoest, begon de wederopbouw gelijk. Ondanks de tragische gebeurtenis, is deze wederopbouw erg goed geweest voor de stad. Rotterdam is een bakermat geworden voor vernieuwende architectuur.


Haven

De Rotterdamse haven is wereldwijd bekend, het werd ook wel de ‘poort van Europa’ genoemd. Al vanaf de 13e eeuw is het werken op de haven een bron van inkomsten voor de inwoners van Rotterdam. Na de tweede Wereldoorlog groeide de haven nog veel meer. Vanaf 1958 werd de Europoort aangelegd. Hierdoor strekte het havengebied zich uit tot de Noordzee. Het jaar 1962 was een historisch jaar voor de Rotterdammers. Burgemeester Van Walsum riep de Rotterdamse have uit tot grootste haven van de wereld. Doordat dat jaar 97 miljoen ton werd overgeslagen, passeerde Rotterdam concurrent New York. Tot en met 2004 mocht de haven zich de grootste haven van de wereld noemen, daarna nam de haven van Shanghai deze positie in.


Bronvermelding

  1. https://geschiedenisvanzuidholland.nl/locatie/geschiedenis-van-rotterdam
  2. https://www.portofrotterdam.com/nl/onze-haven/zien-doen-en-beleven/zien/geschiedenis-van-de-haven
  3. https://www.tweedewereldoorlog.nl/kennis/themas/wereldwijde-schaal-conflict/nederland-in-oorlog/invasie/bombardement-op-rotterdam/

https://www.tracesofwar.nl/articles/611/Bombardement-op-Rotterdam-14-mei-1940.htm